František Vymazal - "Snadno a rychle"

10. října 2009 v 21:49 | Paželv |  František Vymazal
Sbírka jazykových učebnic z přelomu století s odkazy ke stažení (většina díla Františka Vymazala).František Vymazal (1841 - 1917) je, pokud vůbec, uváděn ve slovnících většinou jako polyglot nebo amatérský linguista, s pravdivou, ale podivuhodně stručnou informaci, že jde o autora proslulé série jazykových učebnic "Snadno a rychle", které na přelomu století používal téměř každý jazykový samouk. Vymazal sám se živil jako korektor v tiskárně, žil samotářsky a dost podivně. Krom jazykových učebnic psal také filosofické aforismy (Zrnka) a překládal (ruština, polština, němčina, francouzština aj.) O osudy svého díla se příliš nezajímal, přesto bylo velmi úspěšné a většina z jeho publikací byla do druhé světové války vydána ještě mnohokrát, s většími či menšími úpravami, většinou jen s pozměněným názvem. Zemřel v roce 1917, když oslepl a spadl pod šalinu.

Jeho proslulá, mnohokrát parodovaná, ale velmi úspěšná a dost kvalitní řada "Snadno a rychle" čítá asi čtyřicet svazků a zahrnuje prakticky všechny evropské jazyky, nadto dva umělé (Volapük, esperanto) a dva asijské (turečtina, hebrejština). Všechny jazyky jsou učeny prakticky stejným postupem, metodou tzv. praktických vět. Ty jsou co nejkratší (např. zeď je černá), nejobvyklejší, a alespoň v počátku nejsou seřazeny do ucelených konversací. Tyto jednoduché praktické věty se žák má naučit nazpaměť a z nich si osvojit gramatiku a slovní zásobu. Pro bližší informace o Vymazalových metodách vizte článek na Wikipedii, kde je metoda popsána co podrobněji.

Protože si myslím, že jeho učebnice jsou dodnes použitelné a užitečné a jeho metody se dodnes mohou hodit, udělal jsem si jich menší sbírku, o níž se s vámi chci podělit. Něco jsou mé nepříliš kvalitní scanny salátových vydání, eventuálně černobílých kopií těchto salátových vydání, jen asi pět učebnic jsou profesionální scanny z knihoven. Vím, že takto nekvalitní scanny na internet nepatří, ale uvědomte si prosím dvě věci:
1) Jsou to normálně nedostupné knihy, natož na internetu.
2) Kdybyste místo planého kritisování radši po večerech skenovali sto let staré jazykové učebnice, byl by svět mnohem přijatelnější místo k životu.


Všechny učebnice jsou v České republice i všech ostatních civilizovaných zemích public domain, jinak řečeno nespadají do autorského práva.

Učebnice se pro spěch tiskařů hemží překlepy a tiskovými chybami. Další nevýhodou je mírně archaická jazykovědná terminologie. Slovo náměstka například znamená zájmeno (oprava - mezi náměstkou a zájmenem je drobný významový rozdíl: zájmeno je druh náměstky, při kterém slovo zastupuje podstatné nebo přídavné jméno, náměstka ale může zastupovat i jiné slovní druhy; toto rozlišení zná i dnešní jazykovědná terminologie, přestože si na něm nezakládá tak, jako v době Vymazalově).

Dlužno rovněž podotknout, že učebnice pokrývají jen samotné základy jazyka. K získání podrobnější znalosti doporučoval Vymazal zejména četbu, a to bible, zejména NZ podobenství (mnohojazyčnou bibli najdete zde- mimochodem, doporučení bible je vzhledem k Vymazalovým radikálním protikřesťanských názorům velmi zajímavé), různé slavné citáty (ideálním pramenem je www.wikiquote.org), noviny, a také klasická literární díla těchto jazyků (vhodným pramenem je www.wikisource.org v příslušné jazykové mutaci).

Vizte tedy moji sbírku. Všechny učebnice až na jednu jsou ve formátu PDF, uloženy na Rapidshare.com s mirrorem na Edisk.cz. Podle nastavení by měly i free userům umožňovat přímé stahování bez čekání, pokud vám neumožňují a vy nevíte, jak stahovat, použijte prosím tento návod, nebo se naučte anglicky a přečtěte si původní instrukce.

Některé scanny jsou sprostě ukradeny z Národní knihovny České republiky a z projektu Google Books, poznáte je podle toho, že se na každé dvacáté stránce objeví stránka, na níž vám bude květnatými slovy sděleno, že mé počínání je ilegální. Jsem ale přesvědčen, že to obě strany nějak přežijí, už proto, že nárokovat si autorská práva na pouhý scann je IMUO docela ujeté. V případě, že se objeví jakákoli stížnost, nemám problém všechny převzaté knihy okamžitě odstranit a posléze nahradit za vlastní scanny, ovšem pevně doufám, že to nebude nutné :-)

MOJE SBÍRKA

Lidé obyčejní žijí do smrti, lidé lepší však žijí teprve po ní.
František Vymazal

 • Anglicky - Silně zastaralá transkripce výslovnosti, jinak je ovšem učebnice velmi kvalitní a obsahuje překvapivě vysokou úroveň jazyka. 34,2 MB, 64 dvojstran - zde
 • Bulharsky - "Nejstarobylejší slovanský jazyk." Jeden z nejtypičtějších příkladů Vymazalovy metody. Učebnice vede k překvapivě vysoké úrovni znalostí. 38,1 MB 64 dvojstran - zde
 • Cikánsky - Dnes (alespoň doufám) spíše dobová kuriosita a dokument o tehdejším vnímání Romů než dnes seriosně použitelná jazyková učebnice. 3,14 MB, 26 dvojstran - zde
 • Dánsky - (skeny pořídil Hchkrdtn, za čež mu nesmírně děkuji) - zde
 • Esperanto - Velmi zajímavá učebnice nejznámějšího umělého jazyka. 10 MB, 23 dvojstran. Za obstarání mnohokrát děkuji panu Miroslavu Malovcovi a brněnskému klubu esperantistů. - zde
 • Francouzsky - Kvalitní učebnice konversační francouzštiny, obsahuje jeden z nejtypičtějších příkladů Vymazalovy metody. 17,2 MB, 91 stran - zde
 • Hebrejsky - Učebnice počítá spíše s biblickou slovní zásobou, moderní hebrejštinu (ivrit) se z ní rozhodně nenaučíte. Velmi kvalitně je zpracovaná zvláště pasáž o písmu. 3,8 MB, 33 dvojstran. - zde
 • Charvátsky - zde
 • Italsky - "Jedna z nejsnadnějších řečí." Italština (tehdy vlaština, vlaský, Vlach, Vlachy) údajně patřila k jazykům, jež Vymazal ovládal nejlépe, učebnice je zajímavá kompromisem mezi konversační a literární italštinou. - zde
 • Litevsky - zde
 • Latinsky - Oproti starořečtině zde Vymazal vyučuje latinu běžných citátů a odborných termínů, nesklouzává ani k literárnímu, ani čistě konversačnímu jazyku. (formát JPG v RAR!) - zde
 • Maďarsky - zde
 • Nizozemsky - Útlý svazeček, jedna z nejkratších učebnic. Nizozemština je vyučována zejména na pozadí němčiny a s vynikajícím citem pro praktickou a konversační stránku celé věci. 13,2 MB, 26 dvojstran - zde
 • Německy - Učebnice mírně zastaralé němčiny, ovšem na velmi vysoké úrovni. Počítá se i se čtením odbornějších textů. Nevýhodou je, že veškeré německé texty jsou psány kurentem (švabachem). 56,9 MB 158 stran včetně upozornění knihovny - zde
 • Novořecky - Opět mírně zastaralá učebnice moderní řečtiny, poměrně praktická, i když samozřejmě drobně zastaralá. 16 MB, 57 stran včetně upozornění knihovny - zde
 • Polsky - zde
 • Počátky slovanštiny... - Netypické dílo. Z knihy se můžete formou komentovaných ukázek naučit devět slovanských jazyků (staroslověnština, ruština, polština, srbochorvatština, bulharština, slovinština, maloruština = ukrajinština, slovenština a lužická srbština) na pasivní úrovni (na aktivní úrovni je Vymazal později rozpracvoval v dalších učebnicích). Navíc je k Počátkům připojena ještě později samostatně vydaná učebnice Litevsky snadno a rychle. Samostatně byla vydána rovněž pasáž o azbuce a ruském pravopise. 3,2 MB, 126 stran - zde
 • Portugalsky - Poměrně kvalitní, ale málo původní, spíše jen přepracovaná kompilace německých pramenů, Vymazalova metoda je zde proto použita v trochu menším měřítku. Ve scannu chybí několik stran. 14,5 MB, 25 dvojstran - zde
 • Slovinsky - Zatím se mi ze všech učebnic líbí nejvíc. Doplněno několika zajímavými úryvky Vymazalových dopisů nakladateli, které svědčí o způsobu vzniku učebnic. zde
 • Starořecky - Učebnice obsahuje spíše klasickou slovní zásobu, s níž si vystačíte při četbě starořeckých textů, ale normálně konversovat bych na vašem místě nezkoušel. Ono také není moc s kým. V mé kopii chybí několik stran. 24,9 MB, 35 dvojstran - zde
 • Staroslověnsky - zde
 • Švédsky snadno a rychle - Naskenoval Hchkrdtn, za což jsem mu nesmírně vděčný. 25 dvojstran, 21 MB. Zde.
 • Rumunsky - Jedna z nejméně kvalitních Vymazalových učebnic, vzhledem k minimu českých učebnic rumunštiny (na internetu nenajdete žádnou) ale může být zajímavá. V kopii chybí několik stran. 12,7 MB 25 dvojstran - zde
 • Rusky - Kopie není příliš kvalitní, ale je čitelná. Bohužel chybí titulní strana. zde
 • Španělsky - "Nejsnadnější románský jazyk". Učebnice je kvalitní zejména důmyslným výkladem některých obtížně pochopitelných gramatických nuancí, pravopis je mírně zastaralý. 13,6 MB, 21 dvojstran. - zde
 • Turecky - "Jedna z nejsnadnějších a nejzajímavějších řečí." U této učebnice je zvlášť třeba dbát změn, k nimž došlo v turečtině od data napsání. Už se dávno nepíše arabskými písmeny. 3,17 MB 45 stran včetně upozornění knihovny - zde
 • Ukrajinsky (= malorusky, rusínsky) - PDF zde
 • Volapük - Podepsáno pseudonymem Ivan Ivanovič, ovšem typické rysy učebnice svědčí o Vymazalově práci, k čemuž se přiklání také databáze Moravské zemské knihovny. Možná jediná jazyková učebnice v dějinách, která vyučovaný jazyk nemilosrdně kritisuje. 7,3 MB, 16 dvojstran - zde

Soubory na serveru Edisk.cz neznámo proč smazány (neporušují ničí autorská práva), v nejbližší době obnovím a doplním. 

Mirrory k přímému stažení na speciálních stránkách:
 

28 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (140)
Zobrazit starší komentáře

101 Pavel | E-mail | 10. května 2012 v 11:31 | Reagovat

Chcete abych ořezal ty Vaše skeny, popř. vymazal ty stránky co jsou v jiných skenech navíc? Sobory pak budou menší.

102 Pája | 6. července 2012 v 18:59 | Reagovat

Zajímavé stránky :-) Moc díky za polštinu a esperanto :-)

103 Kackolka | E-mail | 23. července 2012 v 7:12 | Reagovat

[56]: za tu finštinu bych byla opravdu vděčná..

104 Petr Novák | E-mail | 1. října 2012 v 13:13 | Reagovat

Drahý mi Paželve, jehož snahou jest mi patřiti nyní do nejlepší učebnice latiny pro samouky pro Čechy!

Nenaskenovals ještě ty stránky 92--93! co chybí!

Latina není hotentotština, zajímá se o ni spousta lidí. Proto ti taky za ty chybějící stránky nabízím zcela kupecky sladkou odměnu (a všem ostatním jistě též), a to Vymazalovu latinu v PDF (chybějící stránky bych tam dopostrčil). Jde o tebou zveřejněné scany, ale mnou opravené (narovnané stránky a podobně), takže se z toho dá ne těžko vyrobiti knížka. Já už na ní pracuju, čekám pouze na čísla 92 a 93.

Zdravím srdečně, P. N. v. r.

105 pazelv | 6. října 2012 v 13:34 | Reagovat

[104]: Díky za pozdrav, nabídku i pochvalu, stránky 92-93 jsou zde:

http://uloz.to/xdXJmh1/vymazal-latina-92-93-jpg

nebo

http://imageshack.us/a/img844/695/vymazallatina9293.jpg

Hezký den.

106 Franta | Web | 14. května 2013 v 16:40 | Reagovat

Moc hezký.

107 Soňa | Web | 25. července 2013 v 14:19 | Reagovat

Zsajímavé.

108 Veverka | 10. srpna 2013 v 12:01 | Reagovat

Moc děkuji. Stáhla jsem si maďarštinu a jsem moc zvědavá. Pak napíšu ;-)

109 jaket korea | E-mail | Web | 9. listopadu 2013 v 9:04 | Reagovat

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
http:www.jfleece.co

110 <a href="http://gynexinreviewsproduct.com">the best gynexin review</a> | E-mail | Web | 13. listopadu 2013 v 8:07 | Reagovat

I have seen your awareness about this theme when you post it and it really gives an informational message to us readers. I am hoping that you will continue writing this kind

111 mosahixi | E-mail | Web | 13. listopadu 2013 v 8:08 | Reagovat

I just wanna say thank you for the information that you have been shared to us readers. Thanks for posting this kind of theme.

112 caroline margaret natasha | E-mail | Web | 23. listopadu 2013 v 8:19 | Reagovat

I just wanna say thank you for the information that you have been shared to us readers. Thanks for posting this kind of theme. http://othaqdvx.newsvine.com/_news/2013/10/14/20955500-karolin-margret-natasa-mendesak-pemerintah-terhadap-kekerasan-yang-menyebabkan-seorang-kehilangan-nyawa

113 cheap beats by dre mixr | E-mail | Web | 24. listopadu 2013 v 5:27 | Reagovat

I am no longer positive the place you're obtaining your information, but excellent topic. I must spend a whilst learning far more or understanding more. Thanks for fantastic information I utilized to be on the lookout for this info for my mission.
http://beonair.com/beats-by-dre-headphones/

114 cheap jordans for sale | E-mail | Web | 25. listopadu 2013 v 7:20 | Reagovat

good post , i like it , thanks for sharing it . have a nice day .
http://www.africanancestry.com/uggboots.html

115 Jack | E-mail | 16. prosince 2013 v 20:46 | Reagovat

Thanks for sharing. online-essay-writer.org Very interesting theme.

116 Luna | E-mail | 23. prosince 2013 v 20:12 | Reagovat

Cool post ! online-essay-writer.org Thank you very much for it!

117 Poppy | E-mail | 30. prosince 2013 v 22:16 | Reagovat

I like your post. online-essay-writer.org Cool place indeed.

118 Farcry | E-mail | 1. března 2014 v 11:11 | Reagovat

That is very kind of <a href="http://www.sitejabber.com/reviews/www.term-paper-writer.org">Term Paper Writer Org Reviews</a> you to write this share for us, thanks a lot

119 Smithd718 | E-mail | 27. března 2014 v 8:04 | Reagovat

Very nice! dbddbckbfk

120 Pharme242 | E-mail | Web | 28. března 2014 v 6:19 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://aixopey2.com/qqsqvt/1.html">cheap goods</a>

121 marktv | E-mail | 29. března 2014 v 10:10 | Reagovat

Thank you for sharing <a href="http://essaychart.com">essay company review</a>  this info with us!

122 us | E-mail | Web | 14. dubna 2014 v 23:15 | Reagovat

Hello!
<a href="http://flashtemplatepacks.com/">order viagra online</a> , <a href="http://josempeque.com/">cialis us online pharmacist</a> ,

123 Kateřina | E-mail | 22. dubna 2014 v 10:31 | Reagovat

Dobrý den,
dala by se někde sehnat také srbština? Moc děkuji za odpověď.

124 pazelv | 22. dubna 2014 v 10:46 | Reagovat

[123]: Srbštinu Vymazal vydal jen jako modifikaci učebnici chorvatštiny (charvátštiny), která tu je. Některá vydán nesou název "Srbsky (chorvatsky) snadno a rychle". :-)

125 Smithe969 | E-mail | Web | 10. května 2014 v 6:31 | Reagovat

Hi, I desire to subscribe for this web site to obtain latest updates, therefore where can i do it please assist. kdkdbgadgfdaceef

126 Pavel | E-mail | 7. dubna 2015 v 15:56 | Reagovat

Nevím, jak ostatní jazyky, ale maďarština je v jeho podání dnes už značně archaická. Bohužel i základní slova, např. restaurace se dnes řeknou jinak, takže pokud promluvíte podle jeho učebnice určitě vzbudíte pozornost. Je však otázkou nakolik je to možné klást za vinu panu Vymazalovi.

127 waysted | Web | 18. června 2015 v 19:09 | Reagovat

pujcky online ihned heřmanův městec ???

128 Host | E-mail | 28. ledna 2016 v 14:27 | Reagovat

Nemáte chybějící listy Španělsky snadno a rychle. Byl bych Vám neskonale zavázán.
Fajn kniha, ale listů chybí dost :-( .

129 DeVac | E-mail | 28. března 2017 v 7:19 | Reagovat

Diky moc. "....místo planého kritisování radši po večerech skenovali sto let staré jazykové učebnice, byl by svět mnohem přijatelnější místo k životu....."    Diky - udelal jste svet zase o neco lepsim mistem k zivotu - je moc fajn narazit obcas na neco CISTE POSITIVNIHO !!!

130 Larrynub | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 20:16 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> guide

131 Street view | Web | 28. června 2017 v 9:29 | Reagovat

•    Your post has many fine detail information. I read your entire article and I genuinely like it. Thanks to discussing this great post.

132 JoshuaGriva | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 13:35 | Reagovat

<a href=http://www.planosdecasas.com.es/reebok-zapatillas-478.asp>Reebok Zapatillas</a>
Be particularly cautious about consuming alcohol in case you have sleep apnea. Liquor relaxes your throat muscle tissue. This can be terrible because if your own muscles unwind, it can make it more inclined your tongue or cells close to your tonsils will breakdown to your airways. Keep liquor use as low as possible and think about not drinking at all.

<img>https://www.menteprofonda.it/images/CASUALSHOES/2277-prezzo-timberland-outlet.jpg</img>

Prior to choosing to acquire a curbside assistance program, check with your visa or mastercard business. Some firms supply cost-free curbside assistance to customers, exclusively for buying their cards, which might indicate you don't need to have an extra roadside help prepare at all. Just be certain to learn the relation to use for your curbside support, and also any costs that might be involved.

<img>https://www.todomiguelhernandez.com.es/images/todomiguelhernandez/14512-all-star-converse-rojos.jpg</img>

133 Grahamtharl | E-mail | Web | 21. září 2017 v 17:35 | Reagovat

<a href=http://shearint.com/include/site.php?id=Foros-Viagra-Generico,Comprar-Viagra-Barato,Viagra-Online-Andorra-21.html>Foros Viagra Generico</a>
If you wish to visit the movies, ingest a matinee exhibiting as opposed to proceeding in the nights. You can help save many dollars on the cost of admission. Also, your college might have free of charge showings of several movies. When you might not be very acquainted with the titles, you can locate a treasure that you really appreciate.
  <a href=http://www.ibrtec.org.br/file.php?p=85>Kamagra Jelly Kaufen</a>
Snack food items after supper ought to be averted. Throughout the night time, your metabolic process goes into sleep method, at which time the body will not absorb food items as easily. If you wish to guarantee that snack food items aren't given a chance to load up the weight on you, you want to avoid ingesting any sort of meals or snack food items after you have enjoyed supper. You could find this easier when you eat your meal a bit later on than normal.
  <a href=http://www.4seasonrentacar.com/Admin/pages/bear.asp?exam=160-Potenzmittel-Cialis>Cialis-Generika-5mg</a>
Stay away from severe products to reduce indications of ageing. Should you be looking for beauty products, it is very important to work with natural products. These will assist you to keep the stand out that you desire minimizing tenderness and imperfections.
  <a href=http://www.papyruspapelaria.com.br/scripts/apc.asp?br=3>Achat Levitra Generique</a>

134 Richardhains | E-mail | Web | 4. října 2017 v 3:55 | Reagovat

<a href=http://www.sumatealefectomariposa.es/tiffany-españa-barcelona-649.html>Tiffany España Barcelona</a>
As you now have some understanding, it's time to develop your abilities. Use what you've acquired in this article to develop a smart investment technique then, stick to it while you set your hard earned dollars in to the markets that you believe will give you the very best earnings. If you stay accurate for your plan, you can get to your goals!Straightforward Techniques About How You Could Potentially Make Money In Stocks And Shares

Most buyers can appreciate a huge, neat back garden, particularly in suburban places that yards are typically smaller sized. In order to make your backyard look bigger and more desirable, remove all yard home furniture, kids' perform constructions, or sporting activities equipment. In case you have a pool or spa, be sure that it can be nicely-maintained. Lastly, tidy up following your domestic pets by taking away playthings, doghouses, and waste materials.

135 EarnestRug | E-mail | Web | 9. října 2017 v 3:26 | Reagovat
136 Merlinmon | E-mail | Web | 19. března 2018 v 14:07 | Reagovat

<a href=http://www.visitrobe.com.au/annsplace/class.asp?da=54>Buy Hygetropin Growth Hormone</a>
If you are looking for a house, sit back and find out your goals. Discover when the home's dimensions and amenities are most significant or maybe if the neighborhood issues a lot more to you personally. You may not be able to locate or afford to pay for whatever you want, so make plans to successfully at the very least make the most important things.
  <a href=http://www.huzurbebe.com/girisbanner/downloads.asp?act=500-Viagra-Apotheke-Hamburg-Levitra-Rezeptfrei-Kaufen-Viagra-Bestellen-Forum/>Viagra Apotheke Hamburg</a>
If you use a CPAP (steady positive air passage tension)system to your apnea, be sure you learn how to input it on correctly. Be sure the straps are tightened perfect and make sure these devices is sealing more than your air flow passageways. The device's match is vital to its operations.
  <a href=http://www.yildirim-elektrik.com.tr/loganaliz/filter.asp?id=144>Kamagra Jelly Uk</a>
When composing the picture, observe the weather. If it is overcast outdoors, try to keep the heavens from the photo as much as possible. Monochrome images may also be a good solution if you wish to snap outside the house on an overcast working day. When the weather conditions are nice and warm, you will definitely get a lot of excellent photos, just make sure your subject matter isn't squinting on the direct sun light.
  <a href=http://www.dairyfittingsindia.com/product/sanitary.php?md=36-Viagra-10-Mg,Viagra-Für-Frauen-Männer,Viagra-Für-Mann.html>Viagra 10 Mg</a>

137 CurtisGup | E-mail | Web | 22. března 2018 v 1:07 | Reagovat

<a href=http://www.mollenvangen.be/afbeeldingen/power.asp?ou=335-Levitra-20mg-Kosten-Kamagra-100mg-Oral-Jelly-Wirkung-Lovegra-Kaufen-Deutschland>Levitra 20mg Kosten</a>
Be careful with scrubbing the hair if it is nonetheless moist. Although locks is drenched, it really is less strong and much more susceptible to pressure and breakage. Enable many of the moisture to have your hair before starting cleaning. Also, steer clear of producing too much anxiety on your tresses from hair styles that boost breakage after a while, for example cornrows or substantial-stress braiding.
  <a href=http://www.guimaraespereira.com.br/admin/confign.asp?qw=415-Viagra-Kamagra-100mg-Billig-Kamagra-Sverige-Buy-Cialis-Sweden/>Viagra Kamagra 100mg</a>
An excellent suggestion which can help you together with your self improvement targets is always to not put all your chicken eggs in a basket. If all you do is obsess regarding your progress, you'll become impatient and you will get rid of determination. Try working on a variety of points and not simply your goal.
  <a href=http://www.koseogullariyemek.com/flashes/director.asp?ee=330-Levitra-20-Mg-Packungsgrößen-Kamagra-Wirkung-Viagra-Bestellen-Ohne-Kreditkarte/>Levitra 20 Mg Packungsgrößen</a>
A great suggestion that can help you if your little one has asthma attack is to fit everything in you are able to to educate your child about symptoms of asthma. Small children have no idea what bronchial asthma is or the way impacts them, so it's your task to inform them and to assist them work through it.
  <a href=http://www.ginecocluj.ro/wp-includes/simple.php?f=240-riptropin-for-sale-jintropin-for-sale-uk-igf-1-lr3-vs-des.html>riptropin for sale</a>

138 xrmoxv | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 11:26 | Reagovat

<a href=http://canadian-pharman.com>viagra from usa</a>  
viagra 100mg when to take http://canadian-pharman.com

139 spkvos | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 18:21 | Reagovat

can you buy cialis safely online http://canadian-pharmasy.com

140 RadikleT | E-mail | 9. listopadu 2018 v 3:21 | Reagovat

Want poznakomitsa closer come to the site
http://bestrealgirl.com/?u=6ex8kwf&o=uz5kxp7

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama