Stručný přehled morfologie

2. března 2011 v 18:00 | Paželv |  Lingvistika
Velice stručný přehled české morfologie pro potřebu středoškoláků :)


I. MORFOLOGIE OBECNĚ
- česky tvarosloví, nauka o změnách tvarů slov v důsledku gramatických pravidel
- v češtině podléhají skloňování podstatná a přídavná jména, zájmena a číslovky
- změny u sloves označujeme jako časování
- ostatní slovní druhy jsou nesklonné, nemění se nikdy v tvaru

II. PODSTATNÁ JMÉNA
- rozlišujeme rod, číslo, pád, vzor (u mužských můžeme také životnost)
- rod - mužský (maskulinum, ten strom), ženský (femininum, ta láva), střední (neutrum, to kopyto)
- číslo - v základu jednotné /singulár a množné / plurál
- u některých slov (párové orgány, např. oči, uši; zájmeno oba a číslovka dvě) rozlišujeme zvláštní tzv.dvojné číslo / duál
- pomnožná podstatná jména - mají tvar množného čísla, i když jde o jedinou věc, např. játra
- hromadná podstatná jména - označují více věcí, ale mají tvar jednotného čísla (ptactvo, vojsko)
- pád - poznáme podle pádových otázek
- nominativ, 1. pád - kdo? co? (podmět věty)
- genitiv, 2. pád - (bez) koho? čeho?
- dativ, 3. pád - (ke) komu? čemu?
- akuzativ, 4. pád - (pro) koho? co?
- vokativ, 5. pád - oslovení
- lokál, 6. pád - (o) kom, čem?
- instrumentál, 7. pád - (s) kým, čím?
- vzor - vlastně model toho, jak se podstatné jméno skloňuje; zkus si říct příslušné podstatné jméno ve druhém pádu a pak srovnávat tvary s jednotlivými vzory;
- mužský rod: pán, hrad (+ zvláštní typ les), muž, stroj, předseda, soudce
- ženský rod: žena, růže, píseň, kost
- střední rod: město, moře, kuře, stavení

III. PŘÍDAVNÁ JMÉNA
- dělíme na tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní) a přivlastňovací (vzory otcův, matčin)
- můžeme určovat rod, pád, číslo... jsou identické s podstatným jménem, ke kterému se váží

IV. ZÁJMENA
- dělíme na:
- osobní (já, ty, on...)
- přivlastňovací (můj, váš...)
- ukazovací (ten, ta, to)
- tázací (kdo? co?)
- vztačná (který, jenž)
- neurčitá (někdo, něco, nějaký, sám, samý, všichni, každý...)
- záporná (nikdo, nic, žádný)
- zvratná (si, se, svůj)
- rozlišujeme rod, číslo, pád...
- dejte si pozor hlavně na zájmeno jenž, které má naprosto úchylné skloňování

V. ČÍSLOVKY
- dělí se na :
- základní (tři, pět, osm) - mohou mít pád, ale s výjimkou číslovek jeden a dva se u nich nerozličuje pád
- řadové (třetí, pátý, osmý) - skloňují se jako přídavná jména
- druhové (dvojí, trojí, patero)
- násobné (třikrát, pětinásobný)

VI. SLOVESA
- rozlišujeme:
- osobu; první (já, my), druhá (ty, vy), třetí (on, ona, ono, oni, ony)
- číslo; jednotné x množné
- čas; minulý, přítomný, budoucí
- vid; dokonavý (jednorázové události) x nedokonavý (déletrvající nebo opakované činnosti), většina sloves tvoří vidové dvojice, kde je jedno sloveso nedokonavé a druhé dokonavé - běžet x běhat, zabít x zabíjet, políbit x líbat atd.
- způsob: oznamovací (kupuji), rozkazovací (kup!), podmiňovací (koupil bych)
- slovesný rod (POZOR! LIŠÍ SE OD JMENNÉHO RODU): činný (Neruda napsal knihu - činitelem děje je podmět) x trpný (kniha byla napsána Nerudou - činitelem děje je předmět věty)
- slovesa se dělí do tříd a vzorů
- třídy poznáme podle tvaru slovesa ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času, je to prostě jejich poslední jedno či dvě písmena; vzory určíme podle jejich dalších tvarů (ideálně minulého času)
- I. třída: E - vzory nesE (nesl), berE (bral), mažE (mazal), pečE (pekl), umřE (umřel)
- II. třída: NE - vzory tiskNE (tiskl), miNE (minul), začNE (začal)
- III. třída JE - vzory kryJE (kryl), kupuJE (kupoval)
- IV. třída Í - vzory prosÍ (prosil), trpÍ (trpěl), sázÍ (sázel)
- V. třída - Á - jediný vzor dělÁ
- v češtině existuje jen několik nepravidelných sloves: být, mít, jít, jíst (sníst), vidět, vědět, chtít; ty nepatří k žádnému vzoru
- zvláštní slovesné tvary:
- infinitiv: neurčitý tvar, který nemá žádné kategorie, základní tvar slovesa, má téměř vždy koncovku -t (bít, jít, chtít)
- příčestí: činné (dělal, žil, byl, chtěl, přečkal...) x trpné (dělán, žit, bit, chtěn, přečkán)
- přechodníky: přítomné (podle vzoru kupuje - mužský rod, kupujíc - ženský a střední, kupujíce - množné číslo) x minulé (koupiv, koupivši, koupivše)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama