Březen 2012

Sloveso "být" v západorománských jazycích

31. března 2012 v 12:29 | Paželv
Přehled toho, jak si vedli potomci latinského slovesa "esse" (být) v různých románských jazycích.
Z technických důvodů musela být tato tabulka rozdělena na několik částí - zde najdete západní románské jazyky (francouzština, španělština, portugalština, katalánština, galicijština) a výchozí latinu.
Nejsou uvedeny složené tvary sloves (např. perfektum).

Praslovanština - gramatika

24. března 2012 v 14:57 | Paželv
Úvod --- Tento text usiluje o stručný "synchronní" přehled gramatické struktury praslovanštiny, hypotetického jazyka, kterým mluvily slovanské národy ještě před svým rozdělením, přibližně v letech 400-800 po Kristu. Samozřejmě se z této doby nedochovaly žádné písemné doklady, a proto je praslovanština ve své lingvistické rekonstrukci především pomůckou při etymologických výkladech slovanských jazyků, dle mého názoru však má svou zajímavost i sama o sobě. Nepravidelnosti s výjimkou slovesa "byti" nejsou zahrnuty. Hlavním zdrojem je klasická práce Praslovanština Arnošta Lamprechta, 1987.