Září 2012

Mark Twain - Básničky na úmrtní oznámení (Post Mortem Poetry)

27. září 2012 v 14:26 | Paželv
Ve Philadelphii mají takový milý zvyk, který by mohl být přijat po celé zemi. Spočívá to v tom, že se k úmrtním oznámením připojí jedna dvě sloky útěšných veršíků. A pravidelného čtenáře philadelphského Hlásníka musí tyto žalozpěvy často dojímat k slzám. Při odchodu dítěte je veršík v Hlásníku právě tak nezbytnou náležitostí, jako sám pohřeb, takže v tomto šťastném městě ztrácí smrt mnoho ze své hrozivosti, všichni totiž ví, že se při svém příchodu zahalí do sladkého závoje Básnictví. Například jsem v jednom z posledních čísel Hlásníka nalezl tento klenot (příjmení pozměňuji):


ZESNULI

HAWKS - 17. tohoto měsíce zemřela Klárka, dcera Ephraima a Laury Hawksových, ve věku 21 měsíců a dvou dnů.

Juž utichl vřesk radostný
děťátka přesmavého,
už je pryč z mého objetí,

nezlíbám líčka jeho,

jež se tak sladce smála,

utichla sluchu mému.

Já Klárku nedám nikomu,

leč Bohu jedinému.


Dítě takto opěvované zkrátka nemohlo zemřít bez útěchy. V témže čísle Hlásníka lze nicméně najít následující, příjmení, jako obvykle, mírně pozměněno:


BECKET - V neděli ráno 19. t. m. zemřel HONZÍK, maličký synáček George a Julie Becketových, stár 1 rok, 6 měsíců a 15 dní.:

Juž utichl vřesk radostný
děťátka přesmavého,
už je pryč z mého objetí,

nezlíbám líčka jeho,

jež se tak sladce smála,

utichla sluchu mému.

Honzíka nedám nikomu,

leč Bohu jedinému.Podivuhodnou podobnost dvou svrchupsaných básní lze samozřejmě vysvětlit podobností situací, v nichž se autoři octli, a překvapující podobnost jejich formulací je pravděpodobně dána podobností toho, co oba chtějí vyjdářit.

Jenže ve stejném čísle téhož listu nacházím následující (jména opět pozměňuji):


WAGNER - 10. t. m. zemřel FERGUSONEK G., syn Williama L. a Marthy T. Wagnerových, ve věku čtyř týdnů a jednoho dne.

Juž utichl vřesk radostný
děťátka přesmavého,
už je pryč z mého objetí,

nezlíbám líčka jeho,

jež se tak sladce smála,

utichla sluchu mému.

Fergusonka nedám nikomu,

leč Bohu jedinému.Je zvláštní, jak mocně působí opakování tak vznešených a poetických myšlenek na čtenářovy emoce. Vezmeme-li Hlásníka a přečteme-li si verše o nešťastné Klárce, pocítíme nepopsatelnou skleslost. Otočíme-li však stránku a přečteme si báseň o malém Honzíkovi, skleslost sklesne ještě víc a nabude na důrazu, pociťujeme utrpení téměř hmatatelné. Pokud však neustáváme a přečteme si i žalozpěv o malém Fergusonkovi, obemkne nás cosi, co lze jen velmi přibližně popsat slovem "utrpení".

V Hlásníku (v témže čísle) nacházíme ještě následující verše (jako vždy měním příjmení):WELCH - 5. t. m. zesnula MARY C. WELCHOVÁ, manželka Williama B. Welche, dcera Catherine a George W. Marklandových, ve věku devětadvaceti let.

Matka drahá, matka dbalá

odešla, nás tu zanechala.

Přestaňte lkáti, darmo lkáte

matka juž bolesti nezná té.

Manželi, sbohem, dítky moje,

Bohu služte, Jej se boje,

setkáme se na věčnosti,

v lásce, míru a radosti.


Co může být krásnějšího? Žádný výčet prostých instrukcí (ledaže by byl v tabulce a s grafem) by nemohl výstižněji shrnout to, co vyjádřili v prvním čtyřverší truchlící pozůstalí, a nelze ani pomyslet přesnější a přehlednější výčet posledních sbohem a obecných pořízení, než je zesnulou tak skvostně zveršován v tom druhém. Podobné věci nás zajisté činí moudřejšími, citlivějšími, lepšími.

Jiný příklad.


BALL. - Nad ránem 15. t. m. MARY E., dcera Johna a Sarah F. Ballových.

Jak útěšnou jest naděje,

až půjdu v onen svět,

že budou sami andělé

duši mou v ráj uvádět.A tohle je zase zřejmě standard pro ctihodné hlavy rodin.


BURNS. - 20. t. m., MICHAEL BURNS, čtyřicet let stár.

Odešels nám, otče drahý,

už opustil jsi nás.

Ten, jenž vzal tě bez výstrahy

co vzal, to vždycky vyléčí zas.

Pohřeb bude ve dvě, přijďte v čas.Jakási prostá krása je však v tom následujícím, který je zřejmě v Philadelphii standardem pro souchotináře. (V Hlásníku, který mi leží na stole, je to u čtyř rozdílných úmrtních oznámeních.)


BROMLEY. - 29. t. m., zesnul PHILIP BROMLEY, ve věku padesáti let, na souchotiny.

Dlouho onť snášel nákazu,

lékaři bezmocni byli,

nakonec Bůh se smiloval

a vzal jej k sobě v chvíli.

Přítele smrť nám odrvala,

bylo to příliš brzy,

truchlivosť pořád vydává

ze srdce další slzy.Tomuto nádhernému výtvoru nemůže opakování jakkoli ublížit - právě naopak, čím častěji ho člověk v Hlásníku vidí, tím působí velkolepěji a úctyhodněji.

A ještě jeden výňatek na závěr:


DOBLE. - 4. t. m. SAMUEL PEVERIL WORTHINGTON DOBLE, ve stáří čtyř dnů.

Umřel nám Samňoušek náš malí

dušička vodešla mu s těla

kerého sme tolik milovali

teď v záhrobí je celá.

Slza se skví v voku otcovi

žal v srdci je maťički

jenom ťi vjerňe vipoví

jak je to loučeňí těškí.Může být vůbec něco tragičtějšího, a teď nemám na mysli ten pravopis? Může vůbec něco účiněji upokojit duše zesnulých a přimět je odebrat se na Onen svět? Nemyslím si. Moc poesie je nedocenitelná - některé básně umí udělat z tělesného utrpení radostný předmět rozjímání a ze souchotin nejžádoucnější věc na světě. A právě to je na pozoruhodném stupni vývoje přítomno ve philadelphských básničkách na úmrtní oznámení.

Tento zvyk by rozhodně měl být zaveden ve všech městech naší země.

SAÚDSKÝ VRCHNÍ KAT ŘÍKÁ: "VEDU NORMÁLNÍ ŽIVOT"

27. září 2012 v 14:26 | Paželv
Překlad rozhovoru s vrchním popravčím Saúdské Arábie pro časopis Arab News ze dne 5. července 2003.