Listopad 2012

Pádové vazby latinských předložek

24. listopadu 2012 v 13:57 | Paželv
ab, ā - ablativ
ad - akuzativ
abante - ablativ
absque - ablativ
adusque - akuzativ
adversum, adversus - akuzativ
ante - akuzativ
apud - akuzativ
cata - akusativ
circa, circiter, circum - akuzativ
cis - akuzativ
coram - ablativ
contra - akuzativ
cum - ablativ
de - ablativ
ex - ablativ
extra - akuzativ
in - akuzativ
infra - akuzativ
inter - akuzativ
intra - akuzativ
iuxta - akuzativ
ob - akuzativ
per - akuzativ
pone - akuzativ
post - akuzativ
prae - ablativ
praeter - akuzativ
pro - ablativ
procul - ablativ
prope - akuzativ
propter - akuzativ
secundum - akuzativ
simul - ablativ
sine - ablativ
sub - 1. pohyb směrem dolů - akuzativ, 2. pozice pod něčím - ablativ
subter - obvykle akuzativ
super - 1. pohyb směrem nahoru - akuzativ, 2. pozice nad něčím - ablativ
supra - akuzativ
trans - akuzativ
versus - akuzativ
ultra - akuzativ